Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Det finnes flere måter å øke skatteinngangen til staten på.

Forsvar skattenivået

I dag kommer Scheel-utvalget med sin innstilling. Utvalget, som ledes av administrerende direktør i Statistisk sentralbyrå Hans Henrik Scheel, ble nedsatt av den rødgrønne regjeringen i mars i fjor og skal vurdere endringer i selskapsskatten. Bakgrunnen er at flere land, også vår nordiske naboer, har senket denne skatten. I det opprinnelige mandatet for utvalget het det at forslagene skulle være «provenynøytrale», altså at skatteinngangen skal være den samme. Men etter regjeringsskiftet høsten 2013 ble mandatet endret slik at utvalget også skal vurdere kutt som gir staten mindre skatteinntekter enn i dag. Utvalget vil i dag gå inn for en betydelig senking av selskapsskatten fra dagens nivå på 27 prosent. Likevel er det et åpent spørsmål hva som skal skje med inntektsskatten. I tidligere skattereformer har det vært et sentralt poeng at selskapsskatten og personskatten skal ligge likt. Hvis man senker både inntekts- og selskapsskatten fra 27 til 20 prosent, vil staten miste ikke mindre enn 80 milliarder kroner i inntekter hvert år. Det er ikke småpenger, selv ikke for oljenasjonen Norge. Hovedgrepet for å hente inn noen av disse inntektene vil være å innføre en ny nasjonal eiendomsskatt på boliger, næringseiendom og fritidsboliger.