Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Malplassert

Dagens leder

* Ikke siden den andre verdenskrigen har de sosiale spenningene mellom folk i Europa vært større enn i dag. EUs prestisjeprosjekt, euroen, har skapt dype, kaotiske tilstander og sosiale opprør i Sør-Europa, og protestene er langt på vei rettet mot EUs egen krisepolitikk som påtvinges landene. Fredsprisen til EU må derfor være en av de mest malplasserte prisutdelingene i den norske Nobelkomiteens historie, til tross for at konkurransen her er knivskarp. Utdelingen var mulig på grunn av Aagot Valles sykefravær og den bærer Thorbjørn Jaglands umiskjennelige signatur. Hensikten er også like åpenbar som den er forfeilet, å stoppe det sosiale opprøret ved å snakke om noe annet: EUs rolle som fredsskaper.