Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Forskningsetikk er viktig for å demokratisere universiteteneAntropologer startet avkoloniseringsgruppe

Den avgjørende praksisen

I PRAKSIS: En avkoloniseringsdebatt bør også handle om akademiske praksiser, mener antropolog og studieleder Cecilia Salinas ved OsloMet og postdoktor Tony Joakim Sandset ved medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo.

Å gjøre norske utdanningsinstitusjoner mer mangfoldige handler ikke bare om pensum. Også hvem som blir ansatt og hvordan man forsker, er av betydning, mener postdoktor.

Hvor mange minoritetsungdommer tar master i filosofi? Hvordan fordeles pengene i internasjonale forskningsprosjekter? Hvem får fast ansettelse, og hvem blir sjefer?

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production