Regjeringen vil sikre reindrift og vindkraftutbygging ved å begrense rovdyrbestanden i Norge. Det skaper konflikt.

– En økologisk hestehandel

Skal høres: Reindriften skal bli mer hørt om problemer med rovdyr. Reineier Josef Henrik P. Buljo (tv) og sønnen Josef Per Buljo fra Kautokeino er blant dem som årlig har rovdyrtap.

Før jul i fjor lanserte regjeringen en tiltakspakke som skal gjøre det enklere for reindrifta å akseptere utbygging av vindkraft i Midt- og Nord-Norge. Pakka går i grove trekke ut på at rovdyrbestanden skal reduseres – slik reindrifta har krevd i en årrekke.

Innenriks