Underhaldningsindustriens jakt på nye merkevarer har nådd barneleikane.

Fra skolegarden til kinolerretet

Umake søsken: Den uredde kyllingen Hulda og den varsame ørna Gullnebb har vakse opp som søster og bror og stør kvarandre i eitt og alt. Foto: Storytelling Media