Kari Johansen (80) ligger våken om natta. Kirsti Eilin Lønvik (76) er forbanna. De kjemper mot en boligutvikler som vil kaste dem ut.

Presses ut av hjemmet

Har organisert seg: Kirsti Eilin Lønvik (76) vil bli boende i eldreboligene i Frode Rinnans vei i Trondheim til hun blir båret ut. I to år har de eldre ligget i strid med ny huseier.

– Det handler bare om penger. Jeg blir forbanna, sier Kirsti Eilin Lønvik (76) mens hun koker kaffe til Klasse­kampen i leiligheten i Frode Rinnans vei 14.

Innenriks