Fretex fikk drive Nav-tiltak i Trondheim i fire år, men nå er det slutt. I mai kom beskjeden om at de ikke vant anbudet, og om ei uke må de legge ned.

Fretex må pakke ned kontoret

RYDDER OPP: Når juni er omme, forsvinner jobbene til Camilla Mahe Borge, Silje Anzjøn Gran og Magnhild Berre Haukelidsæter. Sånn fungerer Navs anbudssystem for arbeidsmarkedstiltak.

Det er stille på kontoret hos Fretex sin avdeling for arbeidsretta rehabilitering i Trondheim. De fleste ansatte sitter på hjemmekontor og skriver sluttrapporter til Nav og dokumenter som skal sendes videre til den nye tiltaksleverandøren.