Regjeringens vedtak om elektrifisering av Melkøya-­anlegget kom «fullstendig overraskende» på Sametinget, ifølge sametingspresident Silje Karine Muotka.

Muotka: Ble varslet på SMS

Kritisk: Sametingspresident Silje Karine Muotka var krass mot regjeringens Melkøya-vedtak og kraftplaner for Finnmark under plenumsmøtet i Sametinget i Karasjok sist uke.

Et flertall i Sametinget støtter en rettssak mot staten for å stanse elektrifiseringen av Melkøya, slik Klassekampen skrev 8. juni. Hovedargumentet er at regjeringen skal ha brutt reglene for konsultasjon med Sametinget, ifølge flertallet i Sametinget.

Politikk