Medan Natur og Ungdom er halvert sidan 2019, går Naturvernforbundet og Framtiden i våre hender i motsett retning.

Meiner miljørørsla må ropa høgare

NØGD: Leiar Truls Gulowsen i Naturvernforbundet held appell under ein aksjon i Oslo for å hindra gruvedumping i Førdefjorden. Han er nøgd med organisasjonen si utvikling. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB

Naturvernforbundet har på sine 110 år aldri vore større enn dei er i dag, slår leiar Truls Gulowsen fast.

Innenriks