Regjeringen tegner et feilaktig bilde av Norges relasjon til Israel og plikter etter folkeretten.

Hva er Norges folke­retts­lige forpliktelser?

Illustrasjon: Knut Løvås, knutlvas@gmail.com

Regjeringen har nylig gjennomgått Norges forpliktelser etter folkemordkonvensjonen i lys av Sør-Afrikas sak mot Israel ved Den internasjonale domstolen (ICJ), om et mulig folkemord i Gaza. Regjeringens konklusjon er at spesielle tiltak ikke er nødvendige for å oppfylle Norges forpliktelser. Vurderingen har flere mangler, og mange spørsmål står fremdeles ubesvart.

Kronikk