Tidenes skivebom!

Det å bytte ut naboer med gjeld har vært oppskriften i norsk landbrukspolitikk de siste 70 årene. Og med dette, omgjøre attraktive og livskraftige lokalsamfunn til mindre attraktive og livskraftige lokalsamfunn. For de få som blir igjen, er oppskriften å låne penger for å investere i større driftsapparatet. Gjelden og all risikoen forbundet med investeringene, er personlig. Høyst personlig. Det eneste staten garanterer er at investeringen ikke vil gi avkastning.

Debatt