Hvorfor blir de så sinte?

Som så mange andre har også jeg fått med meg debatten etter Ketils Bjørnstads kronikk i Aftenposten 7. juni i år. Det har blitt en debatt om Bjørnstads manglende kunnskaper om Russland og Ukraina, om hans dårlige lesning av Stefan Zweigs «Verden av i går». Og også om hvorfor Aftenposten trykket en kronikk som langt overskred antall tegn som kronikker i Aftenposten vanligvis benytter seg av.

Debatt