Skip som fører norsk flagg skal ikke måtte erstatte sitt mannskap med billigere utenlandsk arbeidskraft for å være konkurransedyktige.

Norsk kyst, norsk lønn

SHIP O’HOI: Regjeringen har kommet med et lovforslag som skal likestille arbeidsrettigheter på norsk land og i norsk farvann. Det er på høy tid, mener ­forfatterne. Her fra Stavanger. Foto: Terje Pedersen, NTB

Den norske sjømann er et gjennombarket folkeferd; hvor fartøy flyte kan, der er han første mann.» Det skrev Bjørnstjerne Bjørnson i diktet «Den norske sjømann». Vi har en langstrakt kystlinje, en lang og tradisjonsrik maritim arv og en sjøfartsnæring som har satt preg på landet gjennom generasjoner.

Kronikk