Ikkje berre har det storma rundt Bergen Høgre det siste året – no byrjar veljarane å få nok òg.

Fell på ny måling

Substans: Byrådsleiar Christine ­Meyer og ordførar Marit Warncke gjekk dør til dør for Høgre i valkampen. Dei karra seg til makta, men det ville dei ikkje gjort om det var val i dag. Foto: Martin Årseth

Det har vore eit turbulent år i bergenspolitikken. Faktisk så mykje at det er verd å skildre som meir turbulent enn vanleg. Sidan valet i september har Høgre brote løfte, hamna i mykje klammeri om habilitet, ein byråd har gått av etter styrebråk, byrådsleiaren har reist til København på kommunen si rekning, og skulane er 125 millionar kroner over budsjettet og står overfor stor kutt. Lista over kontroversar er så lang at då Bergensavisen presenterte den første meiningsmålinga på eit halvt år i går, la dei desse og fleire kontroversar i ein lang faktaboks. Dei er mange nok til å liste opp under ulike kategoriar. Og då kan ein jo spørje seg om målinga: Korleis går det eigentleg med byrådspartia? Ikkje veldig bra.

Innenriks