Båten bar

Det gikk et lettelsens sukk gjennom korridorene i Berlaymont-bygningen i Brussel søndag da det var klart at valget på nytt EU-parlament ikke ble det jordskredet for ytterliggående høyrepartier som Ursula von der Leyen og EU-kommisjonen hadde fryktet. Likevel var valgresultatet en påminnelse om at deres kullsviertro på overnasjonalitet og felleseuropeisk «grandesse» i møte med utfordringene fra USA og Kina, er dypt upopulær i breie lag av befolkningen. For store grupper i arbeider- og middelklassen har nasjonalstatene vært en garantist for velferd og sosial sikkerhet. Hver gang EU-integrasjonen skyter fart, møter den en mur av folkelig motstand.

Den kanadiske historikeren Michael Ignatieff sier i et intervju med danske Information at den fundamentale skillelinja mellom sentrum/høyre og ytre høyre er spørsmålet om nasjonal suverenitet. Ytre høyre mener at man skal ta kontrollen tilbake fra EU, mens det moderate høyre sier vi må styrke det europeiske prosjektet. «Elitens reaksjon på globaliseringen har vært å sentralisere beslutninger. La oss gi mer makt til eliten, så vi kan treffe de nødvendige beslutninger. Alminnelige mennesker har i det store og hele det motsatte instinktet. De vil ha makt tettere på folket», sier Ignatieff.

Emmanuel Macron er den fremste representanten for den teknokratiske entusiasmen og opprømtheten for ytterligere EU-integrasjon. Hans elitære arroganse i møte med breie befolkningslags interesser møtte brutalt veggen i søndagens EU-valg. Det kan med god grunn sies at ingen vestlig politiker har bidratt mer til å styrke høyrepopulismen enn den franske presidenten. Nesten overalt i Frankrike fikk Rassemblement National flest stemmer, ikke minst blant arbeidervelgerne, som tidligere stemte sosialistisk og kommunistisk. Der Macron hadde slagordet «mer Europa, ikke mindre», gikk Marine Le Pen og Jordan Bardella til valg på å øke folks kjøpekraft ved å senke momsen på energi og drivstoff. Denne gangen bar båten for føderalistene, men hvis de ikke legger øret mot bakken og tar hensyn til folks legitime bekymringer, er det ikke sikkert at den gjør det neste gang.