Gass kan redde Nord-Norge

Statens eget gasselskap, Gassco, foreslo i fjor å forlenge Polarled inn i Barentshavet. Polarled er en gassrørledning som binder sammen Aasta Hansteen-­feltet utenfor Bodø med transportnettet som fører gass til Europa.

Debatt