Miljøorganisasjonen Zero er trygg på Europas klimapolitikk sjølv om dei grøne partia gjekk attende i EU-valet.

Trur på grønt skifte trass smell i valet

SPENNING: Her demonstrerer nederlandske bønder mot europeisk klimapolitikk i samband med valkamp før EU-valet i helga. Landbrukspolitikken og klimakutta som vert kravd av euroskeptiske bønder, har vore ei av sakene som har vorte diskutert mykje i valet. Foto: Omar Havana/NTB

Etter ein valkamp der klima- og energipolitikk var ei av dei største sakene, enda EU-valet i helga med at dei grøne partia gjekk attende medan dei klimaskeptiske høgrepartia gjekk fram.