De liberale og grønne partiene gikk tilbake ved EU-valget, mens de tradisjonelle borgerlige partiene styrket stillingen.

Den høyreradikale bølgen i Europa uteble

Spådommene om en omfattende radikal og autoritær høyredreining ved EU-parlamentsvalget i helga slo ikke til. Den borgerlige grupperingen EPP, som støtter Ursula von der Leyen som president i EU-kommisjonen, ble størst med 185 representanter – en solid framgang. Sammen med sosialdemokratiske og liberale partigrupperinger i parlamentet er det fortsatt flertall for dagens EU-politikk. De største taperne er de liberale og grønne partiene, som svekket seg i mange land, med et enslig unntak for Sverige, der Miljöpartiet gjorde det godt. Det kan se ut som de liberale og grønne ikke har klart å omstille seg etter pandemien og Russlands invasjon av Ukraina. Mye av deres politikk har vært basert på fredelige tider med økonomisk framgang. Når velgerne nå opplever en hardere virkelighet, har de søkt seg til det de oppfatter som tryggere alternativer.