Torbjørn Grefsen og naboene vil legge 700 solcellepanel på takene i sameiet, men nye regler skygger for sola.

Nye regler truer satsing på sol

Håper på sol: Torbjørn Grefsen og naboene håper å fylle takene på de fem blokkene i sameiet med hundrevis av solcellepaneler, men frykter prosjektet vil strande uten støtteordningen fra kommunen.

Stortinget har vedtatt at kraftproduksjon fra solceller skal 16-dobles fram mot 2030.

Politikk