Unio får krass kritikk frå ei anna fagforeining, YS, for protestane Unio har fremma mot riksløns­nemnda.

YS går ut mot Unio

Hardt ut: Sjølv om både Unio, Akademikerne og YS vil endre samansetjinga av rikslønsnemnda, går YS hardt ut mot førstnemnde for å ta den kampen no, midt i ein arbeidskamp. Han trekkjer parallellar til USA. Foto: Siv Dolmen

Denne våren har Unio og Akademikerne streika mot staten for å få halde på den eigne tariffavtalen dei har – og ikkje få den same avtalen som LO og YS.