Midt i Kjartan Fløgstads nye tekster, fylt av overdådig komikk, finnes et annerledes alvor.

Stormskyer reiser seg

Mellom utopien og stormen: Kjartan Fløgstad fyller 80 år, og gir ut to bøker. I dobbel forstand reiser stormskyer seg langs grensa mot øst, noe som antydes i sangen ‘Klokkene i Boris Gleb’. Foto: Anniken C. Mohr

Hvordan ville Norge vært uten Kjartan Fløgstads forfatterskap? Landet ville vært mindre, ­språklig sett, med færre ord til rådighet, utstyrt med svakere verbale finter og vendinger. Den lesende befolkningen ville hatt svekkede øyne og ører, dårligere forståelse av omverdenen, i tillegg til færre muligheter for estetisk nytelse. Med utgangspunkt i smelteverket, metaforfabrikken i Sauda, favner ingen nålevende norsk forfatter like vidt – lokalt, nasjonalt og globalt. I romaner, dikt og essays demonstrerer Fløgstad hvordan han er en samtidig forfatter. To utgivelser, diktsamlingen «Dansen med orda» og artikkelsamlingen «Skriftarbeid», viser hvordan den spreke 80-åringen beveger seg i politiske landskaper mens de endrer seg dramatisk: Et krigførende naboland, samt sporene av naturtap og klimaendringer, skinner gjennom i Fløgstads nyere tekster.

Bokmagasinet