Et flertall i Sametinget vil gå til rettssak mot staten for å stanse elektrifiseringen av Melkøya.

Sametinget vil gå til sak mot staten

Til søksmål: Sametinget skal avgjøre om de skal gå til rettssak mot staten for å stanse elektrifiseringen av Melkøya. De frykter økt vindkraftutbygging og mer press på reindrifta. Foto: Ole Magnus Rapp

Neste uke skal Sametinget samles til et av årets fire plenumsmøter. Den viktigste saken på programmet er å diskutere et forslag fra sametingsrådet, regjeringen, om hvordan elektrifiseringen av Melkøya kan stanses.

Innenriks