Styreledere og toppfolk i statskontrollerte konserner og selskaper gjør opprør mot sine egne eiere.

Overklassens mytteri

Klassekamp forbindes gjerne med arbeiderbevegelsens kamp for bedre kår, altså en strid nedenfra. Men det er selvfølgelig like mye en kamp ovenfra, fra overklassens side, ikke bare for å holde arbeidsfolks lønn nede, men for å beholde privilegier og berike seg selv.