Dialog

På indre Sunnmøre vil Hofseth lage det som med god margin er Noregs største oppdrettsanlegg, på 100.000 tonn fisk i året. Anlegget skal byggast inne i gamle olivingruver langs Storfjorden, utan fare for rømming, og der store delar av avfallet blir reinska ut før vatnet blir skylt tilbake på fjorden. Går alt etter planen, kan dette bli det mest vellukka næringsprosjektet nokosinne.

Dagboka