Er et minnesmerke over de norske kommunistenes krigsinnsats en hån mot dem som dør på slagmarka i Ukraina – eller er det tvert imot?

Osvald-gruppa kjempet for konge og fedreland

MOTSTANDSMANN: Harry Sønsterød (1921–2017), som ble med i sabotasjeorganisasjonen Osvald som 21-åring, foran minnesmerket ved Østbanehallen i Oslo under avdukingen 1. mai 2015. Foto: Monica Larsen Vegstein

Civitas utrettelige historiker Bård Larsen har nå – i lys av Ukraina-krigen – kastet sine øyne på krigsminnesmerket utenfor Østbanehallen i Oslo. «Det framstår som en hån mot mennesker som i dag dør på slagmarka i Ukraina», slår han fast i en Minerva-artikkel.

Kommentar