Gary Stevensons varsler fra finansverdenen bør ta fra oss både søvn og tålmodighet.

Natt på galehuset

MØRKETS HJERTE: Fra det nedkjørte nabolaget sitt i London sentrum kunne den unge Gary Stevenson se toppen av Citibank-bygget til venstre. Senere skulle han selv jobbe der og bli rystet av det han så. Foto: Adrian Dennis, AFP/NTB

Jeg har ikke møtt mange finanstyper i livet. Men våren 2010 traff jeg en i Aten, der jeg var for å skrive om den økonomiske krisa i EU. Partene forhandlet da om et lån til Hellas, mot at grekerne godtok lønnskutt i offentlig sektor, strengere pensjonsvilkår og salg av statlige selskaper.

Tidens tegn