Elevenes fravær har økt med en tredel fra før til etter pandemien. Og de som er mye borte, er nå dobbelt så mange.

Økende fravær bekymrer

Grenser: Lasse, Emilie, Henrik, Iben, Christine og Mats har sine siste dager på Sverresborg ungdomsskole i Trondheim. Elevene tror det frivillige fraværet øker fordi det får få konsekvenser.

Landet rundt står pulter tomme. Før pandemien var elevene i Trondheims grunnskoler borte 4 prosent av skoledagene. I høst var elevene borte 5,21 prosent, som er ny fraværsrekord. Også i resten av landet er stadig flere elever borte stadig mer.

Innenriks