Transportplanen er ei sterk satsing på Vestlandet, hevdar samferdselsministeren.

Meiner det går rett i vest

Til Vestlandet: Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) avfeiar kritikken om at dei ikkje har prioritert Vestlandet i framlegget til Nasjonal transportplan. Her er han på Arna stasjon då han presenterte ein av dei store lekkasjane, at den rasutsette vegen og bana mellom Bergen og Voss endeleg skal få eit investeringsløft. Foto: Martin Årseth

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) avviser at regjeringa ikkje satsar på Vestlandet, slik vestlandspolitikarar har teke til orde for. Kritikken har kome etter at store fjordkryssingsprosjekt Hordfast og Møreaksen er lagt vekk i framlegget til Nasjonal transportplan (NTP).

Innenriks