Nordahl Grieg gjorde rett

JOVISST, EN HELT: Nordahl Grieg.

I innlegget «Fred er viktigst» skriver Katharina Sass og Halfdan Wiik (Initiativtakere til Bergensoppropet) følgende: «Vi forsvarer ikke Russlands angrep og bestrider ikke Ukrainas rett til forsvar.» Det er jeg enig i, og artikkel 51 i FN-pakten av 1945 sier: «Intet i denne Pakt skal innskrenke den naturlige rett til individuelt eller kollektivt selvforsvar når et væpnet angrep er blitt foretatt mot et medlem av de Forente Nasjoner.» Så Ukraina har rett til å forsvare seg, og andre land har – om de så ønsker – rett til å støtte Ukraina i dets rettferdige kamp mot angriperen og okkupanten Russland.

Debatt