Styrke

Hva er et godt navn på et fagforbund? Det kommer selvsagt an på hva man mener er viktig å kommunisere. Tradisjonelt har forbundene hatt navn etter hvilke yrker de organiserer. For eksempel var det liksom ikke noen tvil om hvem som var med i Norsk Papir­industriarbeiderforbund, eller Norsk Lærerlag. Men så skjer det ting, enten med arbeidslivet eller med organiseringen, eller med begge deler. Yrkestitler endrer seg, det dukker opp nye yrkesgrupper, og ulike foreninger slår seg sammen og omorganiserer seg. Og da blir navnene deretter. Papirindustriarbeiderne, for eksempel, er nå med i Fellesforbundet. Som på en måte ikke sier så mye, annet enn at man står sammen. Som jo er greit å kommunisere.

Dagboka