Fjordkryssingane på Vestlandet er lagt på is. No murrar vestlendingane om at Oslo kjem endå sterkare ut.

Vegen som forsvann

VESTLANDET MÅ VENTE: Det har vore store visjonar for europavegen på Vestlandet – E 39, markert med raudt på kartet – men den siste nasjonale transportplanen set på bremsen: Nokre prosjekt er lagt i planporteføljen, som tyder at dei skal verte realiserte, men ikkje heilt med det første. Dei største prosjekta er lagt i utviklings­porteføljen, som er utsett på ubestemt tid. Illustrasjon: Sivert Bjelland Sevatdal

Våren 2013 lovde dåverande statsminister Jens Stoltenberg ein ferjefri E 39 innan 20 år. Vegen frå Kristiansand til Trondheim skulle få lange bruer og tunnelar for å knyte landsdelen saman. Sakte, men sikkert vart dei fleste planane forseinka og etter kvart lagt vekk.

Innenriks