Taust fra Oslo-filharmonien

4. mai har tidligere professor ved Norges musikkhøgskole, Olav Anton Thommessen, et harmdirrende innlegg der han stiller betimelige spørsmål ved Oslo-filharmoniens programpolitikk: Kommende sesong har bare ett verk av en nålevende norsk komponist på programmet, hvordan er det mulig? Bodil Maroni Jensen følger opp 14. mai, hun er en av våre viktigste kritikere på klassiskfeltet, blant annet med mange års erfaring fra NRK.

Debatt