Kake

Det siste kakestykket, det høres ut som en tittel til et mysterium! La meg bruke min fantasi og skape en historie for deg», skriver Microsoft copilot entusiastisk. Alt jeg prøver på, er å søke meg fram til hva fenomenet kalles. Du vet, den norske tradisjonen med å skjære ut et rundt stykke midt i bløtkaka, som får stå igjen til slutt. Handlingen bærer spor av fortidas måtehold og sikrer dessuten at kakestykkene ikke faller.

Dagboka