Mange må ta sin del av ansvaret for at Taliban har befestet makta i Afghanistan.

Hvorfor vant Taliban fram?

SMIL TIL KAMERA: Barn med Taliban-flagg og -hodeplagg 31. august, når landet markerer dagen da Nato trakk seg ut av Afghanistan. FOTO: Wakil KOHSAR, NTB / AFP

Lørdag 18. mai var det tusen dager siden Taliban rykket inn i Kabul og tok over makta. Situasjonen har gått fra vondt til verre. På tross av allmenne løfter fra det nye regimet har jenter ennå ikke tilgang til utdanning etter sjette klasse og kvinner er utestengt fra arbeidslivet. Det foregår offentlig pisking av personer Taliban definerer som lovovertredere. Journalister blir fengslet, mishandlet og truet.

Kronikk