Støttesystemet for foreldre premierer det å få barn seinest mulig.

Så länge det finns ungar, så finns det hopp

När inga ungar lengre finnes är allting slut/ Vad är det då för mening om man står ut?/ Visst har det blivit kaos i tidens lopp/ Men så länge det finnes ungar så finnes det hopp.