Nå skal ikke utlendinger med barn i Norge utvises ved brudd på utlendingsloven. En vagt formulert instruks gjør at de likevel blir det.

Familie­splittelsene fortsetter

IKKE GLED DERE FOR TIDLIG? Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) har varslet ny instruks til UDI i utvisningssaker som berører barn. Foto: Javad Parsa, NTB

I forrige uke kom nyheten om at saker om utvisning som berører barn gis utsatt iverksettelse. Bakgrunnen er en ny instruks som tar sikte på å følge opp anbefalingene fra Baumann-utvalget, som foreslo alternative reaksjoner til utvisning for utlendinger med barn i Norge. Den gode nyheten var omtalt på lederplass i Klassekampen 10. mai. For oss praktikere, som er i personlig kontakt med disse familiene, fremstår det imidlertid uklart om instruksen vil innebære en reell forbedring av rettsstillingen barna, og våre første erfaringer tilsier at dette ikke vil være tilfellet.

Kronikk