Lenin advarte mot radikalismens barnesykdommer.

Avmektighet

Til støtte for Gaza i Berlin.

Jeg var i Berlin i forrige uke og fulgte de tyske medienes dekning av Gaza-demonstrasjonene. Fjernsynskanalenes kameraer var rettet mot en gruppe islamistiske demonstranter som gikk med plakater med slagordet «Kalifat ist die Lösung». Parolen var også trykket på demonstrantenes hettegensere sammen med et kart over hele Palestina, inkludert Israel. At disse demonstrantene vakte medienes interesse, var ikke akkurat uventet. Det var nok også meningen. I demonstrantenes miljøer var dette den tøffeste og mest ytterliggående parolen de kunne finne på. Den vakte oppstandelse og ramaskrik. Dermed var hensikten oppnådd. Men gjorde slagordet en eneste tysker mer sympatisk innstilt til palestinernes sak? Neppe.

Kommentar