SV mener regjeringen bryter løfter om å elektrifisere sokkelen med havvind.

SV lover kamp om statsbud­sjettet

Stiller krav: Regjeringen kan regne med seige runder rundt forhandlingsbordet. SV-leder Kirsti Bergstø mener de ikke oppfyller inngåtte løfter om havvind. Foto: Christopher Olssøn

I fjor ble SV og regjeringen enige om at det i revidert nasjonalbudsjett for 2024 skulle legges fram tiltak for å elektrifisere offshore-installasjoner ved hjelp av havvind.