Agora og Israel

TVILSOMT YTRINGSDIREKTIV: Masha Gessens ble forsøkt delegitimert i tysk offentlighet på grunn av sin kompromissløse Israel-­kritikk. Nå følger det norske tidsskriftet Agora i samme spor, skriver Rune Slagstad. FOTO: Gyldendal Norsk Forlag

Uttrykket ‘friluftsfengsel’ ser ut til å ha blitt formulert i 2010 av David Cameron, den britiske utenriksministeren som da var statsminister. Mange menneskerettsorganisasjoner som har dokumentert forholdene i Gaza, har tatt uttrykket i bruk. Men som i de jødiske ghettoene i det okkuperte Europa finnes det ingen fengselsvoktere -– Gaza blir ikke voktet av okkupantene, men av en lokal styrke. Antakelig ville det bedre egnede begrepet ‘ghetto’ ha blitt heftig kritisert fordi det sammenligner skjebnen til de beleirede palestinerne med skjebnen til de ghetto-innesperrede jødene. Det ville dessuten ha gitt oss et språk til å beskrive det som skjer i Gaza akkurat nå. – Nazistene påstod at ghettoene var nødvendige for å beskytte ikke-jøder mot sykdommene som jødene spredte. Israel har påstått at isolasjonen av Gaza, på samme måte som avsperringen av Vestbredden, er nødvendig for å beskytte Israel mot palestinske terrorangrep. Nazistenes påstander hadde ikke noe grunnlag i virkeligheten, til forskjell fra Israels påstander som har opphav i faktiske og gjentatte voldshandlinger. Dette utgjør en grunnleggende forskjell. Men begge påstandene innebærer at en okkupant kan velge å isolere, utarme – og nå sette en hel befolkningsgruppe i livsfare – for å beskytte sin egen befolkning.