Talesesongen er over oss. Skål for det!

La sveitten piple

15 år på sju minutt: Over det ganske land vert konfirmantar no ynskja velkomne inn i dei vaksnes rekker, med meir eller mindre velvalde ord på vegen frå deira nære og kjære. Illustrasjonsfoto: Carina Johansen, NTB

Eg vil halde ein tale … Nei, det vil eg ikkje. Eg vil framføre eit forsvar. Eit forsvar for ei radbrekt litterær form. For eit latterleggjort format. For ei moglegheit til å dumme seg loddrett ut. Eg vil, kort sagt, forsvare talen.

Kultur