Det er tydelig sammenheng mellom å oppleve diskriminering og ha dårlig helse blant norskfødte muslimer. – Man kan føle at man ikke er bra nok, sier Dilara Uzun.

Diskri­mi­nering gjør folk syke

Kjenner på presset: Dilara Uzun (23) tror noe av grunnen til at det er en større sammenheng mellom opplevd diskriminering og dårlig helse blant norskfødte muslimer er at de opplever et stort press på ulike arenaer i livet.

Når minoritetspersoner med innvandringsbakgrunn opplever diskriminering, påvirker det helsa. Særlig muslimer får dårligere helse av å oppleve å bli diskriminert. Det viser en fersk studie.

Innenriks