Hva sitter utdanningssystemet igjen med, når skoleelever ikke engang skriver sine egne tekster?

Skolen etter KI

ILLUSTRASJON: KNUT LØVÅS, KNTLVAS@GMAIL.COM

Når vi diskuterer KI i arbeidslivet, snakker vi om at det kan være effektiviserende eller kanskje kan overta noen av våre arbeidsoppgaver. KI er bare tatt i bruk på begrensede områder, selv om utviklingen går fort. I utdanningsfeltet er det annerledes. Kort tid etter at ChatGPT ble lansert 30. november 2022, ble tjenesten nærmest over natten tatt i bruk av studenter og elever. ChatGPT kan generere tekster som egner seg godt som innleveringsoppgaver på mange forskjellige nivåer og innenfor de fleste temaer og sjangre, og er gratis i bruk.

Kronikk