Kulturen kan like gjerne vera vond som god.

Å finna opp hjul

Foto: Norsk Folkemuseum

Som førsteklassing sykla eg rett inn i ein husvegg i staden for å svinga elegant inntil. Nokon burde nok ha sagt til meg at eg måtte bremsa ned farten først, men åtvaringane var mest retta mot biltrafikken. Å parkera sykkelen ved ein vegg før ein gjekk av, var dessutan ein skikk som nyleg hadde oppstått i barnekulturen, og det er grenser for kva dei vaksne kan følgja med i når ungane flyg lause omkring på landsbygda.

Solveigs salt