Både Rødt og Høyre stiller seg uforstående til at tilbudet om rus­­behandling bygges ned under regjeringen.

– Katastrofale kutt

VERDI: Gjennom kroppsarbeid og kontakt med dyr har Runar lagt livet som rusavhengig bak seg. Nå kan tilbudet bli nedlagt.

Norge befinner seg i toppsjiktet i Europa på overdosedødsfall, med 321 dødsfall i 2022. Regjeringen har lovet at behandlingstilbudet for rusavhengige skal styrkes, og at det skal komme en forebyggings- og behandlingsreform. På tross av dette kommer det nå store kutt i antall plasser for langtidsbehandling gjennom anbudsrunden til Helse Sør-Øst (HSØ).