Ansatte i Nav gjorde urettmessige oppslag på Nav-tillitsvalgte Harald Langstad og ga ut informasjon om pårørende han ikke skulle hatt. Nav beklager feilen.

Slo opp info om tillitsvalgt

Kritisk: Harald Langstad mener de urettmessige oppslagene gjort på hans opplysninger tyder på systemsvikt i Nav.

Harald Langstad er etatstillitsvalgt i Nav og har i en årrekke engasjert seg i personvernsaker. Da han i januar 2023 fikk innsyn i sin egen logg i Nav-systemet, så han at det i 2021 var gjort en rekke oppslag i Navs pensjonsbehandlingssystem. Han er 58 år og ikke pensjonist og spurte derfor om en forklaring på disse oppslagene.