Mannsutvalget vil ha kjønns­nøytral likestillingslov og gi fedre like sterke rettigheter som mor. Kvinnefronten reagerer.

Nå skal menn bli likestilt

Claus Jervell og regjeringens mannsutvalg foreslår 35 konkrete tiltak som skal løse likestillingsutfordringer for menn og gutter i samfunnet. Debatten om tiltaka er allerede i gang.

– Likestillingsarbeidet som helhet blir styrket når også menns utfordringer blir tatt på alvor, sier Claus Jervell, leder av regjeringens mannsutvalg.

Innenriks