Staten strammer inn, men en helsestasjon i Oslo vil fortsette som før med hormonbehandling av unge som ber om kjønnsbehandling.

– Dette er blitt politikk

Behandler: Ingun Wik på samtalerommet til Helsestasjon for kjønn og seksualitet i Oslo. Her tilbys behandling for kjønnsinkongruens både for barn, unge og voksne.

Behandlingstilbudet for barn og unge med kjønns­inkongruens skal strammes inn. Det har norske helsemyndigheter bestemt. Årsaken er usikkerhet knyttet til effekten av og sikkerheten ved behandlingen.