At problemene tilhører fremtiden, betyr ikke at vi bør utsette diskusjonen om kunstig generell intelligens til vi står midt oppi dem.

Kunstig generell intelligens er ikke futurisme

FREMTIDEN KOMMER: Men om den ser ut som en Hollywood-film, det må forskere finne ut av, mener forfatterne. Her fra spillefilmen «Ex Machina» (2015). FOTO: UNIVERSAL PICTURES INTERNATIONAL

Kunstig generell intelligens, altså KI som kan gjøre så godt som alle arbeidsoppgaver minst like bra som mennesker, er på vei. Vi er i dag fullstendig uforberedt på det som kommer, og våre KI-eksperter kommer med uforenlige påstander.

Kronikk