Er en inntektsøkning for norske bønder på mellom 136.000 og 210.000 kroner et skambud eller et skritt i riktig retning?

En forspilt sjanse?

Eg trudde aldri eg skulle oppleva to opptrappingsvedtak i mi levetid», skrev forsker og sosiolog ved Ruralis, Reidar Almås, i Nationen 18. april. Han viste til det historiske opptrappingsvedtaket i 1975, da et bredt stortingsflertall vedtok å heve inntektene i jordbruket til gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Det førte til at overføringene til jordbruket økte kraftig i årene som fulgte.