Tilbake til start?

19. april skrev Bjørgulv Braanen i Klassekampen om sine bekymringer for Rød Ungdoms «kommunistiske vending». Han beskylder RUs nye ledelse for å sabotere det demokratisk-sosialistiske imaget Rødt har bygget opp de siste årene. Disse beskyldningene stemmer overhodet ikke. Revolusjonen RU og Rødt ønsker seg skal være demokratisk, og kommunismen har vært en viktig del av Rød Ungdom i over 60 år!

Debatt